Almond pulp raw cookies

Almond pulp raw cookies

I've gotten a lot of questions about what to do with nut milk pulp. What do you do with the pulp? I know trowing it away feels awful, but as many of you, I also didn't know what to do with it in the beginning.

Usually I use my almond pulp for cakes but this week I tried making some almond pulp cookies! These little almond pulp cookies are delicious they are also ridiculously easy to make.


Jag har fått en hel del frågor om vad man ska göra med nötmjölkspulpa. Vad gör du med pulpan? Jag vet att kasta bort den känns helt hemskt, men precis som många av er, så visse inte jag heller vad jag skulle göra med den i början.

Vanligtvis använder jag min mandelmjölks pulpa till att göra tårtor, men den här veckanprovade jag att göra några mandel kakor! Dessa små mandelpulps cookies är supergoda och de är också löjligt enkla att göra.

  • 1 cup almond pulp (well drained) | 2 dl mandelpulpa (väluttömd på vätskan)
  • 1/4 cup dried shredded coconut | 1/2 dl kokos
  • 1/4 cup maple syrup | 1/2 dl lönnsirap
  • 1/2 teaspoons vanilla extract | vanilj extrakt
  • 1/8 cup raw chocolate (cut into small pieces) | 1/4 dl raw choklad (skuren i små bitar)
  • 1/8 teaspoon sea salt | salt

Toss all ingredients into a large bowl and mix well, use your hand and eventually form small cookies. Place them on a dehydrator sheet and dehydrate for about 14 hours on 110°F.


Ha i alla ingredienserna i en stor skål och blanda ordentligt, använd dina händer och forma små cookies. Lägg dem på ett torkugnspapper och torka dem i ungefär 14 timmar på 42°C.

Almond pulp raw cookies
Almond pulp raw cookies recipe

Enjoy! <3

Natalie Yonan

Is a raw chef and recipe developer at Happy Health blog. She work as a raw food pastry chef, recipe developer, food stylist, photographer and personal chef.