7 day raw food detox

Today I decided to start a 7 day raw food detox! Why? Well, this is something that I do from time to time. Raw food is a big part of my everyday diet but eating exclusively raw food is something else. The longest I have gone eating only raw food is one month and that was 3 years ago. At that time I had severe skin problems and I ate raw food for a month to help my body to heal. Even though I felt fantastic after 30 days with only raw food I still went back to eating cooked food. My diet today is pretty much 50/50 raw and cooked. With that being said I really believe that there is a great deal of healing power in raw living foods. So basically, this week is just me giving my body some extra food-love, energy and vitality!


Idag har jag bestämt mig för att starta en 7-dagars rawfood detox! Varför? Jo, det är nämligen något som jag brukar göra då och då. Raw food är ju en stor del av min vardagliga kost men att äta uteslutande rå kost är en helt annan sak. Den längsta perioden som jag har ätit bara raw food är en månad och det var 3 år sedan. På den tiden hade jag hudproblem och jag åt då raw food i en månad för att hjälpa min kropp att läka. Även om det kändes fantastiskt efter 30 dagar med endast rawfood så gick jag ändå tillbaka till att äta tilllagad mat. Min diet idag är ungefär 50/50 rawfood och tillagad mat. Med det sagt så tror jag verkligen att det finns en hel del helande kraft i rå levande livsmedel. Så i princip kommer den här veckan bara innebära att jag ger min kropp lite extra mat-kärlek, energi och vitalitet!

The food I'm going to eat will be super easy to make and have 5 main ingredients or less.
It will be meals that will take less than half an hour to prepare (except for some dinner meals that will require dehydration). I won't post recipes everyday but I will show you every single thing that I eat during this week, like a food journal. :P

For those of you how have reached out to me about meal plans and weight loss. I'm super flattered! As for now, I feel confident about how to make food taste good but I'm just gonna have redirect you to other people in this field for that. I'm not a dietitian (yet ;P) and I have had very little experience with nutrition, calories, etc. But I'm learning each and everyday and it is my goal to be able to serve and help others with their health and food related challenges. <3

So what you can expect from me this week is just some inspiration. I know I will enjoy it and who knows, maybe you'll get exited and start your own 7 day raw food challenge. For those of you who are totally new to the idea of raw food, you will see what 7 days of raw food could look like. And those of you who have done a raw food challenge before, hopefully this will inspire you to do another one... the happy, healthy way! Let's all do this together!

Oh, and btw, I'm not going to be counting calories or anything. It will just be 7 days of clean organic raw foods and nothing else. 


Maten jag ska äta kommer att vara super lätt att göra och ha 5 huvudingredienser eller mindre.
Det kommer att bli mat som tar mindre än en halvtimme att förbereda(förutom vissa middagsrätter som kanske kommer kräva torkugn och då förbereder jag det i förväg). Jag kommer inte att lägga upp recept varje dag, men jag kommer att visa dig allt som jag äter under den här veckan, lite som en matdagbok. :P

För er som har frågat mig om kostscheman och viktminskning. Tack, jag är super smickrad! Tyvärr måste jag ändå säga att även om jag nu känner mig säker i mitt receptskapande så måste jag omdirigera er till andra människor inom det här område som har mer erfarenhet än jag. Jag är inte en dietist(ännu ;P) och jag har haft väldigt lite erfarenhet med näringslära, kalorier räknande, etc. Men jag lär mig mer varje dag och det är mitt mål att kunna hjälpa er med eran hälsa och kostrelaterade utmaningar. <3

Så det du kan förvänta dig av mig den här veckan är bara lite extra inspiration. Jag vet att jag kommer att njuta av det och vem vet, kanske får du lust att sätta igång med din egen 7-dagars raw food detox. För er som är helt nya inför tanken på rå kost, ni kommer att se hur en 7-dagar raw food utmaning skulle kunna se ut. Och dem av er som har gjort en rawfood utmaning tidigare, ni kommer förhoppningsvis att inspireras till att göra en till... the happy health way! Låt oss alla göra det tillsammans!

Åh, och btw, jag kommer inte att räkna kalorier eller något. Det kommer bara att vara 7 dagar av ren ekologisk raw food och ingenting annat.

<3

Natalie Yonan

Is a raw chef and recipe developer at Happy Health blog. She work as a raw food pastry chef, recipe developer, food stylist, photographer and personal chef.