Brazilian super fruit ice dreams

2 ingredient Brazilian super fruit ice cream

These two super nutritious frozen desserts takes less than 10 minutes to make, all you need is some frozen fruit and a blender.

Who would like to have some ice cream for breakfast? With these super easy 2-ingredient ice creams you can easily enjoy a few scoops without any guilt at all! It's just fruit! And not just any fruit, it's super fruits from the Amazon!

The first one is a Peach & Cajá sorbet. Cajá is a small fruit resembling a mango found in the Amazon rain forest. Cajá is sweet and very aromatic. It's naturally rich in carotenoids, vitamins and minerals. Cajá is low in fat and cholesterol-free.

The second one I made is a Kiwi & Graviola sorbet. Graviola flavor has been described as a combination of strawberry and pineapple, with sour citrus flavor notes contrasting with an underlying creamy flavor reminiscent of coconut or banana. Graviola fruit is rich in vitamins and minerals including vitamin B1, B2, and C. It also has potassium, calcium, zinc, phosphorous and magnesium.


Vem vill ha lite glass till frukost? Med dessa super enkla glassar bestående av endast 2 ingredienser kan du enkelt njuta av några skopor utan något dåligt samvete! Det är bara frukt, inget annat! Och inte vilken frukt som helst, utan superfruits från Amazonas!

Den första är en Persiko & Cajá sorbet. Cajá är en liten frukt som ser ut som en mango. Den är söt och mycket aromatisk. Den är naturligt rikt på karotenoider, vitaminer och mineraler. Cajá har låg fetthalt och är kolesterol-fri.

Den andra glassen jag gjort är en Kiwi & Graviola sorbet. Smaken av graviola har beskrivits som en kombination av jordgubb och ananas, med sura citrustoner med en underliggande krämig smak som påminner om kokos eller banan. Graviola är rikt på vitaminer och mineraler, bl.a. vitamin B1, B2 och C vitamin. Den innehåller också kalium, kalcium, zink, fosfor och magnesium.

IMG_8787.JPG

The 3 ways to make raw ice cream

 1. Blend the frozen fruits in a high speed blender until smooth and let it set in the freezer if needed. This requires you to freeze the fruit before and maybe a few minutes after blending.
 2. Use a juicer with the homogenizing function, the frozen fruit transforms into a miraculously smooth, ice-cream like treat. For this technique you'll only need a juicer and frozen fruit.
 3. Blend the fruits fresh until smooth and put the blend through an ice cream machine until frozen. This way is probably the quickest but it will require you to have a ice cream machine and some kind of blender.
 1. Mixa de frysta frukterna i en blender tills helt slätt och låt stelna några minuter i frysen om det behövs. Detta kräver att du fryser frukten innan och kanske några minuter efter.
 2. Använd en juicepress med kvarnenheten. Den förvandlar fryst frukt till en mirakulöst jämn och krämig glass. För denna teknik behöver du bara en juicepress och fryst frukt.
 3. Mixa färsk frukt tills den är slät och kör genom en glassmaskin tills fryst. Det här är förmodligen det snabbaste sättet men det kräver att du har en glassmaskin och någon form av mixer (här funkar stavmixer).

Cajá & Peach sorbet recipe

 • 2 frozen peaches
 • 3,5 oz frozen cajá puree
 • 2 frysta persikor
 • 100 g fryst cajá puré

Kiwi & Graviola sorbet recipe

 • 3-4 frozen kiwis
 • 3,5 oz frozen graviola puree

Use one of the three techniques mentioned above to make the ice creams.

 • 3-4 kiwis
 • 100 g graviola puré

Välj ett av de tre ovannämnda sätten att göra glassen på.

graviola ice cream
Caja Brazilian super fruit ice cream

Both sorbets turned out great. I managed to find extremely ripe and sweet peaches that worked perfectly well with the aromatic cajá fruit. If you don't find sweet peaches the ice cream can be a bit bitter and might work better with some other fruit. The super cute flower sprinkles are from ADD:WISE.


Båda glassarna visade sig vara jättegoda. Jag lyckades hitta extremt mogna och söta persikor som fungerade väldigt väl med den aromatiska Cajá frukten. Om du inte hittar söta persikor kan glassen bli lite bitter och då kan det fungera bättre med någon annan frukt. Det supersöta blomsterströsslet är från ADD:WISE.

IMG_8893.JPG
2 ingredient Brazilian super fruit ice cream

The graviola is in itself very sweet and would be delicious to make a juice or slush with only ice and water. Graviola has a rich flavor profile with custard-like texture. The aroma of this fruit carries hints of pineapple, and the taste might best be described as reminiscent of musky tutti-frutti.

Health wise, a study was made in 1979 on graviola as a possible cure for cancer. This study was conducted by the National Cancer Institute. The results were quite astounding. It was found that among the graviola benefits include it's ability to eliminate cancer cells in the body using the leaves and stems of the tree. It was found that it had an ingredient that was 10,000 times more potent than chemo.


Graviola är i sig väldigt sött och det skulle vara gott att göra en juice eller slush utav endast graviola, is och vatten. Graviola har en rik smakprofil med väldigt krämig konsistens. Doften av denna frukt bär inslag av ananas, och smaken kan beskrivas som något som påminner om mysk & tutti frutti.

När det gäller hälsoaspekterna gjordes en studie 1979 på graviola som ett möjligt botemedel mot cancer. Studien genomfördes av National Cancer Institute. Resultaten var ganska häpnadsväckande. Det visade sig att en av graviolans fördelar är dess förmåga att eliminera cancerceller i kroppen med hjälp av blad och stjälkar från graviola trädet. Det visade sig att den hade en ingrediens som var 10.000 gånger mer potent än de cellgifter som andvänds idag...

graviola

I made these two sorbets in my juicer. I used the homogenizing function which means replacing the juicing screen with a blank plate. Not all juicers have this function though. I cut the peaches and kiwis in smaller pieces and stored them in a zip bag in the freezer. I really love making ice cream with my juicing machine. I usually make pure banana ice cream from just frozen bananas. Fruits ice cream are perfect for kids, they love it and there are really no need to give them the store bought ones with tons of sugar and additives.

There's no limit to the variations you can do here, just make sure that the fruits you use are, cleaned, peeled and cut into smaller pieces before you freeze them.


Jag gjorde de här två glassarna i min juicepress. Jag använde homogenisering funktionen även kallad, kvarnenheten. Istället för att ha ett nät som vätskan kommer ut igenom så är kvarnenheten (homgenizing screen) stängd (inget nät) vilket gör att fibrer och vätska inte separeras. Alltså alla ingredienser bara mals ner i kvarnenheten. Det är inte alla juice maskiner som har denna funktion dock. Jag skivade persikor och kiwis i mindre bitar och la dem i en zip- påse i frysen. Jag älskar verkligen att göra glass med min juice maskin. Jag brukar göra banan glass från endast frysta bananer. Fruktglass är perfekt för barn, de älskar det och det finns egentligen ingen anledning att ge dem köpt glass med massor av socker och tillsatser.

Det finns ingen gräns för alla varianter som du kan göra här, bara se till att frukterna du använder är rengjorda, skalade och skurna i mindre bitar innan du fryser dem.

Graviola Brazilian super fruit ice cream
2 ingredient Brazilian super fruit ice cream
Photo: Natalie Yonan

Photo: Natalie Yonan

Enjoy! <3

Natalie Yonan

Is a raw chef and recipe developer at Happy Health blog. She work as a raw food pastry chef, recipe developer, food stylist, photographer and personal chef.