DIY Recipe collection + Food Board

Print pictures straight from your smart phone. You just upload, order and get the prints in your mail a few days later.

There are so many ways to collect and find wonderful recipes. I personally save all recipes digitally, but then there's also nice to have a physical recipe collection that are both beautiful to watch and easy to access when needed. This kind of recipe collection is not only great to have for your own use, but will also make a wonderful gift.


Det finns så många sätt att samla in och hitta underbara recept. Jag sparar personligen alla recept digitalt, men sen finns det också något fint i att ha en fysisk receptsamling som är både vacker att titta på och lätt att komma åt när det behövs. Den här typen av receptsamling är inte bara bra att ha för eget bruk, men kan också vara en fantastiskt bra present.

DIY Recipe collection + Food board

First you'll need an empty recipe binder (I got mine at Lagerhaus). If you can't find one that you really like, just buy a regular binder and customize it yourself. This will give a more "DIY" feel to it, but that's just nice!


Först behöver du en tom receptpärm (Min är ifrån Lagerhaus). Om du inte kan hitta en som du verkligen gillar så köp en vanlig pärm eller finare anteckningsblock och pynta den så att det passar dig. Det här kommer att ge mer av en" DIY" känsla men det är bara trevligt. :)

DIY Recipe collection + Food board

Step two is to order some prints, I got mine at framkalla app. It's a wonderful app that allows you to print pictures straight from your smart phone. You just upload, order and get the prints in your mail a few days later.
When the print has arrived, use some washi tape to create a beautiful layout in you recipe collection.


Steg två är att beställa dina prints, mina är ifrån framkalla app. Det är en underbar app där du kan skriva ut bilder direkt från din smart phone. Du bara laddar upp bilderna, beställer och får de hemskickade på posten några dagar senare.
När printsen har kommit, använder du dig av washi tejp för att skapa en vacker layout i din receptsamling.

DIY Recipe collection + Food board

Then it's time to write down the actual recipes. If you're gonna make it as a gift for someone else you might wanna print the text as well, but if you don't mind writing by hand, go ahead and do so.


Sen är det dags att skriva ner recepten. Om du ska ge bort det som en present till någon så  kan det vara bra att skriva ut texten och sen klistra in den, men om du inte har något emot att skriva för hand så gör du det.

DIY Recipe collection + Food board

These were the simple steps to creating your own recipe binder. Fill up all the pages with your own favorite recipes and put your new gorgeous recipe collection in a nice visible spot on your kitchen shelves.


Det här är de enkla stegen för att skapa din egna receptsamling. Fyll upp sidorna med dina favoritrecept och ställ fram din nya vackra receptsamling på en trevlig synlig plats i ditt kök.

DIY Recipe collection + Food board

Ever heard of mood boards? Well this is a FOOD board!

It's a beautiful print with all my favorite pictures from all the inspiring accounts that I follow on Instagram! I've put it up on my kitchen wall and it makes me so happy seeing this each morning when I get up to make myself breakfast. I just used the same washi tape for both of these projects but there's so many creative ways that you can display a poster like this.


Food board: Det är en härlig poster med alla mina favoritbilder från inspirerande konton som jag följer på Instagram! Jag satte upp den på min köksvägg och det gör mig så glad att se den varje morgon när jag går upp för att göra min frukost. Jag använde mig av samma washi tejp för båda dessa projekten, men det finns så många kreativa sätt som du kan displaya en food board som denna.

DIY Recipe collection + Food board

Choose pictures that make you happy! I used a mix of my own pictures and some from Instagram. I am all about visuals, but don't ignore the power of a few isolated words on a board. Pictures are powerful and they influence us, aim for images that will spark an emotional response in you. For me it's all about plant based lifestyle, health and happiness!


Välj bilder som gör dig glad! Jag använde en blandning av mina egna bilder och bilder från Instagram. För mig är bilderna viktigast men man ska inte ignorera kraften i några enstaka ord. Bilder är kraftfulla och de påverkar oss, sikta på bilder som kommer att framkalla en känsla i dig. För min del handlar det om en plantbaserad livsstil, hälsa och lycka!

DIY Recipe collection + Food board

Here's a few different ways to display and decorate your home with your Food Board.

Pictures: Instagram @Framkallaapp

Natalie Yonan

Is a raw chef and recipe developer at Happy Health blog. She work as a raw food pastry chef, recipe developer, food stylist, photographer and personal chef.