Writers block and finding new inspiration

For me, everything starts with good health. I see this blog as planting seeds. Every post or recipe that I create is a seed that can grow and the more people it reaches the more it can bloom and create change in peoples life.

I really hope you're having a lovely weekend. I'm so excited for tomorrow! For those of you who don't know, I'm going to take an online course in Food photography (yaaaay!) at Matthew Kenney Culinary! This will be my second online course and I'm actually planning a third one in September (Plant based cooking)! The online format fits me perfectly and I think a lot more people should try it! Learning in the comfort of your own home, wherever that is in the world. Isn't that great! I am also a huge fan of Matthew Kenney's work and since I already did a course there I know that this is going to be great. That's why I'm going to bring all you guy's along during these two online courses and I will show you lots of "behind the scenes" photos, as well as the actual work I'll be doing.


Jag hoppas att du har haft en härlig helg. Jag är så taggad inför imorgon! För er som inte redan vet så kommer jag att ta en online-kurs i Matfotografi(yaaaay!) hos Matthew Kenney Culinary! Det här blir min andra onlinekurs där och jag planerar även att gå en tredje i september (Plantbaserad matlagning, alltså inte rawfood, utan vegansk hälsosam mat som är tilllagad)! Online-formatet passar mig perfekt och jag tycker att fler borde prova det! Att kunna plugga och lära sig i en bekväm hemma miljö, vart än det nu är i världen. Hur bra är inte det?! Sen är jag också ett stort fan av allt som Matthew Kenney gör och eftersom jag redan gått en kurs där så vet jag att det här kommer att bli superbra. Därför kommer jag att ta med er under dessa två online-kurser och jag kommer att visa er massor av "behind the scenes" bilder och även det faktiska arbetet jag kommer att göra.

Working with food and inspiring people to better health is what I love doing! It has soon been 12 months since I started this blog. It has been a challenging year in many ways, everybody who's working as a creative in some way knows that many hours go into it and usually isn't well paid.

I many times struggle with a creative slowdown or just a lack of motivation. I guess that's the downside of "being you own boss". I like to think of myself as pretty good at handling these kind of situations, but I know that some people get so stressed up by these things that it takes all the joy away. I think what's best to do in such situations is just to let go. Find out what makes you feel uninspired or unmotivated. Is it a feeling of being stuck? Often times I think it's because we stay in our comfort zones too long. Growing in terms of getting new skills or knowledge has always been a great remedy for me. Also contributing, there's always something you can do for someone else, whats great about that is that all your focus goes into someone or something else, meaning taking away focus from self. We become too self absorbed at times and the problems are just in our heads.

Everyday when I wake up, I remind myself of how fortunate I am and I feel so grateful to actually be able to do something that I am passionate about and I can't tell you guys enough just how happy I get when you send me emails about how I've inspired you! That gets me even more motivated and passionate to continue raising the bar. I want the recipes, the texts, the photos, to get even better so that I can serve you with plenty of top quality content which can help you create a healthier life for yourself, your families and others!


Att arbeta med mat och få inspirera människor till en bättre hälsa är vad jag älskar att göra! Det har snart gått 12 månader sen jag startade den här bloggen. Det har varit ett utmanande år på många sätt, alla som arbetar med något kreativt på något sätt vet att många timmar går in i det och vanligtvis är det inte bra betalt.

Under året har det hänt att jag tappat inspirationen eller ibland bara haft en brist på motivation. Jag antar att det är nackdelen med "vara sin egen chef". Jag tänker alltid att jag är ganska bra på att hantera den typen av problem, men jag vet att många blir så stressade av det att det tar bort all glädje kring skapandet. Det jag tror det bästa man kan göra i sånna situationer är bara att släppa taget. Ta reda på vad som får dig att känna dig oinspirerad eller omotiverad. Är det en känsla av att vara fast? Jag tror att det ofta beror på att vi stannar i våra komfortzoner lite för länge. Att växande när det gäller att få nya färdigheter eller kunskap har alltid varit ett bra botemedel för mig. Att bidra på något sätt funkar också, det finns alltid något man kan göra för någon annan, vad som är bra är att allt fokus går till någon eller något annat, det gör att man tar bort fokus från sig själv. Vi blir alltför självupptagna ibland och problemen finns bara i våra huvuden.

Varje dag när jag vaknar påminner jag mig själv om hur lyckligt lottad jag är och jag känner mig så tacksam att faktiskt kunna göra något som jag brinner för. Jag kan inte berätta nog för er hur glad jag blir när ni skickar mig e-mail om hur jag har inspirerat er! Det får mig ännu mer motiverad och passionerad att fortsätta höja ribban. Jag vill att recepten, texterna, fotona, ja, allt ska bli ännu bättre så att jag kan hjälpa dig att skapa ett friskare liv för dig själv, din familj och andra!

Natalie Yonan

Is a raw chef and recipe developer at Happy Health blog. She work as a raw food pastry chef, recipe developer, food stylist, photographer and personal chef.