Meet the Swedish smoothie queen Anna Ottosson

Hi Guys! I'm sorry for my absence on the blog this past two weeks. To be perfectly honest, I haven't had much inspiration to create anything lately. We all have our ups and downs and what I've experienced in my life is that it is just best to focus on things or areas that feel good and not pressure yourself to anything and eventually the inspiration to create will come back... Another thing that I know has helped me in such times is to surround myself with people who inspire me. People who are passionate about what they do are often contagious. :P So what could be better than to invite one of my favorite health influencers here in Sweden, Anna Ottosson!

About Anna Ottosson

Anna is passionate about the power of food, she is inspiring people to create better health through food. She's a schooled dietitian and has worked with food and health both in Sweden and internationally for 20 years. She works as a diet expert on television, radio and in newspapers. She has founded "FoodPower" and recently came out with her third book "Hälsodrycker" which means Health Drinks in Swedish.

At what time did you become interested in health and nutrition?
My dad is a marathon runner and he took me out on the track early a 6-7 year old, I ran long distances. It was at that time my interest in food and health started. I became aware of how I could affect my performance by eating differently. By eating a certain way I gained more power, and could run further, faster and harder. From there on grew an enormous interest and I started to read all the books I could get about nutrition. This was long before the health hype we see today. And then as a 16-year-old I found out that there was an profession with a four-year dietetics education in college, I knew right at that moment what I would be when I grew up.


Berätta lite kort om dig själv.
Jag brinner för kraften i maten och att sprida inspiration om mat och hälsa.
Leg. dietist och har arbetat med mat och hälsa både i Sverige och internationellt i 20 år. Arbetar som kostexpert på tv, radio och tidningar. Grundat Foodpower och kommit ut med min tredje bok Hälsodrycker i år.

När väcktes ditt intresse för hälsa och kost?
Min pappa som är marathonlöpare tog med mig ut i spåret tidigt och redan som 6-7 åring sprang jag långa distanser. Det var så mitt enorma intresse för mat och hälsa startade. Det var då insikterna kom hur jag kunde påverka min prestationsförmåga genom maten. Att genom att äta på ett visst sätt så fick jag mer kraft, power, och kunde springa längre, snabbare, hårdare. Ur det växte ett enormt intresse och jag låg på flickrummet läste alla böcker jag kunde komma över om nutrition. Detta var långt innan den hälsohajpen vi ser idag. Och när jag sen fick som 16 åring reda på att det fanns ett yrke och en fyraårig dietistutbildning på universitetet så visste jag direkt i den stunden vad jag skulle bli när jag blev stor.

Anna Ottosson

FoodPower, tell us more! How did it happen?
I founded FoodPower and I work with food and health. I'm passionate about influencing and educating prople about the power of food in a variety of ways. FoodPower for me is to eat and enjoy food that makes us stand in full force. To focus on all the wonderful possibilities of an easy way to live healthy. There is a huge force in the food we eat. Go where the energy, joy and desire is. There are no musts. I don´'t point my finger at you, but rather invite you to focus on the opportunities to go where the joy, desire and energy is. We are so disciplined to count calories that we turn blue by trying to squeeze our precious lives into a diet.

What does your food philosophy look like?
That life is too short to lose weight. Going on a diet is like walking in shoes that are too small - it will never really fit you. Start with yourself and go wherever you get the energy to live the life you dream of. Focus on opportunities to dine and enjoy amazingly good and healthy food so you can stand in your full power. Wow!


How does your morning routine look like?
Yoga, green smoothie... I'm a breakfast lover of rank. A day without a green smoothie is a lost day. It takes no longer than brushing your teeth and will provide maximum health in a short time.


FoodPower, berätta mer! Hur kom det till?
Jag har grundat Foodpower och arbetar med mat och hälsa och brinner för att påverka och sprida kunskap om kraften i maten på en mängd olika sätt.
Foodpower för mig är att äta och njuta av mat som får oss att stå i vår fulla kraft. Att fokusera på alla de fantastiska möjligheterna att på ett enkelt sätt leva hälsosamt.
Det finns en enorm kraft i den mat vi äter. Gå dit energin, glädjen och lusten finns. Det finns inga måsten. Du måste helt enkelt ingenting.
Jag piskar inte upp dig med pekpinnar utan uppmanar dig till att fokusera på möjligheterna och gå dit glädjen, lusten och energin finns. Vi är så tuktade till att räkna kalorier så att vi blir blåa i ansiktet eller att pressa in våra dyrbara liv i en diet.

Hur ser din matfilosofi ut?
Att livet är för kort för att banta. Att gå på en diet är som att gå i för små skor – det kommer aldrig riktigt passa dig. Utan utgå från dig själv och gå dit där du får energi att leva det liv du drömmer om. Fokusera på möjligheterna att äta och njuta av fantastiskt god hälsosam mat för att stå i din fulla kraft. Wow!

Hur ser din morgon rutin ut?
Yoga, grön smoothie och så är jag en frukostälskare av rang. En dag utan en grön smoothie är en förlorad dag. Tar lika lång tid som att borsta tänderna och ger maximal hälsa på kort tid.

Anna Ottosson

Name three must-haves in your kitchen.
I love working with health drinks and then these three superstars in my kitchen
Ginger - immune strengthening
Turmeric - anti-inflammatory
Baby Spinach - contains nitrates which oxygenates the blood, it's amazing. It's like a deep yoga breath for the body.

When do you feel the most joy and happiness?
Every day. In the small things. And it's great! Holding my child's hand and talking about everything between heaven and earth - to travel around the world and see the latest food and health trends. Or when I go arm in arm with my beloved friends. I also feel a great gratitude and joy to have the privilege to help and inspire so many people in this field that I'm so passionate about, and that affects our most important asset - health. As a healthy person you have a thousand desires - a sick person has only one. Meeting people makes me extremely grateful!

What inspires you?
My traveling, meeting people, my guru, my children, music, culinary experiences and love of life.


Nämn tre måsten i ditt kök.
Jag älskar att arbeta med hälsodrycker och då är dessa tre superstjärnor i mitt kök
Ingefära – immunstärkande
Gurkmeja – inflammationshämmande
Babyspenat – innehåller nitrat som syresätter blodet något fantastiskt. Känns för kroppen som att ta ett djupt yogaandetag.

När känner du mest glädje och lycka?
Varje dag. I det lilla. Och det stora. Från att gå och hålla min barns hand och prata om allt mellan himmel och jord - till att resa världen runt och spana de senaste mat- och hälsotrenderna. Eller när jag går krokarm med mina älskade vänner. Jag känner också en stor tacksamhet och glädje att få förmånen att hjälpa och inspirera så många människor inom det ämne som jag brinner så mycket för och som påverkar det viktigaste vi har - hälsan. Som frisk har man tusen önskningar - som sjuk har man EN. Mötet med människor gör mig oerhört tacksam!

Vad inspireras du av?
Mina resor, möten med människor, min gurus, mina barn, musik, matupplevelser och kärleken till livet.

Anna ottosson

What do you dream about?
My dream is to continue inhaling large portions of life. To enjoy, dancing on tables, and kissing my children as if there were no tomorrow.

Tell us a little more about cancer rehabilitation that you are working with.
I have looked death in the eye. Seen friends become angels. It raises enormous humility but also a sense of; that's enough! What can I do to contribute? From there it grew and I started the FoodPower's charity projects with the Cancer Rehab fund to help people who survived cancer to come back and have the courage to say Yes to life again. The program is based on three elements - yoga, conversation and the power of food. The very latest nutrition research on food and cancer is extremely interesting and shows that we can strengthen our immune system and our protection through food.


Finally. What are your top three tips for better health?

  1. Start with yourself and love your body
  2. Enjoy Healthy Drinks - once a day will make a huge difference
  3. Eat a rainbow (variety) - massive research summarized in one hands-on advice. BAM!

Vad drömmer du om?
Jag drömmer om att fortsätta dricka stora klunkar av livet. Njuta, dansa på borden och pussa på mina barn som om det inte fanns någon morgondag.

Berätta lite mer om cancerrehabiliteringen som du jobbar med.
Jag har sett döden i vitögat. Sett vänner bli änglar. Det väcker en enorm ödmjukhet men också nu får det räcka. Vad kan jag göra för att bidra. Ur det växte att jag startade Foodpowers välgörenhetsprojekt tillsammans med Cancerrehabfonden att hjälpa människor som överlevt cancer att komma tillbaka och våga säga Ja till livet igen. Programmet vilar på tre delar – yoga, samtal och kraften i maten. Den absolut senaste nutritionsforskningen kring mat och cancer är oerhört intressant och visar att vi kan stärka upp vårt immunförsvar och vårt skydd genom maten.

Slutligen. Vad är dina tre bästa tips för en bättre hälsa?
Utgå ifrån dig själv och älska din kropp
Njut av Hälsodrycker – en om dan och märk en enorm skillnad
Ät i regnbågens färger – massiv forskning summeras i ett enda handfast råd. BAM!

hälsodrycker
Källa: Hälsodrycker, Foto: Helen Pé, Författare: Anna Ottosson

Källa: Hälsodrycker, Foto: Helen Pé, Författare: Anna Ottosson

Photos: Helen Pé

Photos: Helen Pé

Här hittar du ännu mer av fantastiska Anna Ottosson! Om du inte redan har Annas underbara bok Hälsodrycker så kan jag varmt rekommendera den! Och glöm inte att följa hennes updates på Instagram!

Natalie Yonan

Is a raw chef and recipe developer at Happy Health blog. She work as a raw food pastry chef, recipe developer, food stylist, photographer and personal chef.